Nové číselné označenie podľa TSI

(TSI - technická špecifikácia pre interoperabilitu EK)

Terajšie národné číslo v tvare xxx xxx-x: