Kontaktná adresa:

Molekulárno-medicínske centrum SAV
pobočka Martin
Severná 14
036 01 MARTIN

+421–43–413 36 20

e-mail: office@savmt.sk

Organizačný výbor

e-mail: zvvp@savmt.sk
+421–907–459 615
 
ICQ#: 176609812


VoIP:   +421–432 25 00 92
 
VoIP:   +420–561 00 54 92

Na priamy kontakt s organizátormi môžete využiť aj hore uvedené VoIP linky
(sú dostupné aj z verejnej telefónnej siete)

 

(c) OldSoft, 2010