Výpočet kontrolnej číslice HDV

prípojných a vložených vozňov