Zmena telefonnych smerovych cisel na Slovensku
od 1.7.2001

Zmena telefonich smerovych cisel v Cesku
od 22.9.2002