aneb ve Valašském království ...

Vzhledem ke zhoršující se situaci s covid-19
se setkání odkládá ...
na druhou polovinu května 2021