Kontaktné adresy:

Ing. Ján MUNK
Tatranská 1
010 08 ŽILINA

+421–41–565 58 84
+421–903–288 823

Ing. Oldřich ŠLÍŽEK
Jilemnického 11
036 01 MARTIN

+421–43–428 87 91
+421–907–459 615

e-mail: old@slizek.eu

Okresný úrad Žilina
Odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií
Predmestská 1613/80
010 01 ŽILINA

+421–41–51 17 493

e-mail: Jan.Munk@minv.sk

Molekulárno-medicínske centrum SAV
pobočka Martin
Severná 14
036 01 MARTIN

+421–43–422 22 92

e-mail: Old.Slizek@savmt.sk


VoIP linky
(dostupné aj z verejnej telefónnej siete)


VoIP:   +420–561 00 54 92
VoIP:   +421–432 25 00 92

 

(c) OldSoft, 2000, 2005, 2010, 2014